SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE

3950 Sárospatak Comenius u. 20

 

slide1 slide4 slide3 slide4

Iskola egészségügyi ellátás az általános iskolák számára

Iskola egészségügy

Betegellátás > Alapellátás


Az iskola egészségügyi szolgálat feladatait az iskolát ellátó védőnők és az iskolaorvosok látják el.

Jogszabályi háttér:

A feladatokat elsősorban az alábbi rendeletek szabályozzák:


Az általános iskolák iskola egészségügyi feladatait ellátó orvosok:Az általános iskolák iskola egészségügyi feladatait ellátó védőnők:

Balla Noémi, védőnő
Pasztorniczkyné Balogh Mónika, védőnő
Szilágyi Lívia, védőnő
Pásztor Judit védőnő, helyettesíti Petró Mária védőnő
Kajati Krisztina védőnő

Az iskola egészségügyi szolgálat munkájához jelentős segítséget nyújt a tanulók egészségügyi állapotára és előzményeire vonatkozó iskola egészségügyi kérdőív kitöltése. Kérjük, egy alkalommal töltsék ki a kérdőívet! Ezt az iskolákban megkapják, vagy itt tudják PDF formátumban letölteni és kinyomtatni. Kitöltés után kérjük, hogy az iskolákba vagy a védőnőkhöz juttassák vissza! KÖSZÖNJÜK!

Fő feladataink:

  • kötelező védőnői és orvosi szűrővizsgálatok elvégzése: minden évben az adott év páros évfolyamai: a 2., 4., 6., és 8. osztályos tanulók számára
  • kötelező kampány rendszerű védőoltások beadása a 6. és 7. osztályosoknak (a kampányoltások iskolai osztályokra vonatkoznak)
   • Kötelező kampányoltások:
    • MMR újraoltás
    • DPT oltás
    • Hepatitis B elleni oltás
   • Hatodik osztályban két oltás van: 3-3 különböző betegség ellen kapnak egy-egy oltást a tanulók, az első félévben, két külön időpontban.
    • Mindkét oltás a korábbi életkorban ugyanezen betegségek elleni oltási sorban megkapott oltásokkal együtt a védelem teljessé tételét szolgálja az adott betegségek ellen.
    • Ezek egyike az MMR revakcináció (újraoltás): a morbilli (M: kanyaró), mumps (M: járványos fültőmirigy gyulladás), és rubeola (R: rózsahimlő) elleni második, ismétlő oltás. Az elsőt 15 hónapos korban kapja meg minden gyermek Magyarországon. http://www.doktorpalanta.hu/vedooltasok/morbilli-rubeola-mumps/
    • A másik oltás a dTap emlékeztető oltás, ami a diftéria (torokgyík), tetanusz (merevgörcs), és pertussis (szamárköhögés) elleni oltási sorozat utolsó oltása. Ennek korábbi oltásait 2, 3, 4, 18 hónapos és 6 éves korban kapja meg minden gyermek Magyarországon. http://www.doktorpalanta.hu/vedooltasok/diphteria-pertussis-tetanus-polio/
   • Hetedik osztályban ugyanazon betegség ellen két oltást kapnak a tanulók, egyet az első, egyet pedig a második félévben.
   • Az oltások előbbiektől eltérhetnek azon tanulók esetében, akik megelőzően nem a magyar oltási rend szerint kaptak védőoltásokat. Esetükben a korábbi oltási dokumentációjuk és oltási szaktanácsadó véleménye határozza meg az oltási teendőket. Továbbá egyes tanulóknál fennálló, rendszeres gondozást és kezelést igénylő betegségek és/vagy egészségi állapotok mellett szakorvosi vélemény és egyéni mérlegelés szükséges.
  • HPV (Humán Papilloma Vírus) elleni, hetedikes tanulóknak térítésmentesen igényelhető választható védőoltás beadása. Ez két oltást jelent, egyet az első, egyet a második félévben. A HPV (Humán Papilloma Vírus) elleni két védőoltás oltóanyaga a 2018/2019-es tanévtől a vírus kilenc típusának tisztított fehérjéit tartalmazó GARDASIL 9 (link http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/003852/WC500189114.pdf  ) elnevezésű vakcina. Ezek a HPV vírus típusok (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es és 58-as) tehetők felelőssé a méhnyak rákok 90 %-áért, továbbá egyéb rosszindulatú megbetegedéseket és rákmegelőző állapotokat is okozhatnak. További hasznos információk: hpvdoktor.hu, http://www.doktorpalanta.hu/vedooltasok/hpv/ , http://bhc.hu/betegsegek/hpv-fertozes/

Az oltásokról az iskolák segítségével külön is tájékoztatjuk az érintetteket. Az oltásokkal kapcsolatos általános tudnivalók PDF-ben itt letölthetőek.

 • közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, köztük kiemelten a fejtetvesség megelőzésére és kezelésére irányuló rendszeres tisztasági vizsgálat (http://www.oek.hu/oek.web - Aktuális témák , A fejtetű elleni védekezés)
 • részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, az egészséges életmódra nevelésben, az iskola egészségügyi vonatkozású projektekben és programokban
 • testnevelési csoportbeosztás
 • elsősegélynyújtás

Az iskola- egészségügyi feladatokat egy iskolaorvos, és hat védőnő látja el Sárospatak város általános iskoláiban, az alábbi táblázat szerint.

Iskola

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

Sárospataki Református Általános Iskola

Pécsvárady Botond Általános Iskola

iskolaorvos

 

 

 

 

védőnő(k)

Balla Noémi, Pasztorniczkyné Balogh Mónika

Soltészné Varga Tünde, Szilágyi Lívia

Kajati Krisztina

Trojnáné Boós Gabriella

Pásztor Judit (Petró Mária)
Balla Noémi

fogadó óra

szerda
8:00 -10:00

szerda
10:00 - 12:00

szerda
12:00 - 14:00

 csütörtök
8:00 - 10:00

Az iskolaorvosi szűrések és oltások helyszíne az Erdélyi János Általános Iskola kivételével Sárospatak Város Rendelőintézete. A védőnői szűrések és a védőnőkhöz tartozó egyéb iskola egészségügyi feladatok ellátása jellemzően az iskolákban történik.
Az iskola egészségügyi szolgálat elérhetősége: Sárospatak Város Rendelőintézete, Sárospatak, Comenius út 20., 3950; a Rendelőintézet régi épületszárnyának földszintje; védőnői szoba.

Telefonszám: +36 47 513 110 /144

 

További hasznos információk:

 

Gyermekkori magasvérnyomás betegségről szülőknek
 
 
Egy projekt keretében elkészültek a gyógytestnevelés  filmek és egy kiadvány!