SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE

3950 Sárospatak Comenius u. 20

 

slide1 slide4 slide3 slide4

Intézményünk története

Sárospatakon 1972 tavaszától, a várossá nyilvánítással egy időben kezdtek működni a szakrendelések (addig Sátoraljaújhelyen látták el a betegeket), a Comenius 20. szám alatt lévő épületben. Az első szakorvosi szolgálat a belgyógyászat volt. Ebben az épületben kapott helyet a fogászat, a védőnői szolgálat, később a csecsemő- és gyermekgyógyászat. 1973. szeptember 1-jével megszűnt a szülőotthon, mely épületeiben újabb szakrendelések kaptak helyet.

 

A rendelő éoülete


A rendelőintézet feladatait egyszerre több telephelyen látta el, amelyek területileg mindössze néhány 100 méterre estek egymástól. Az intézet 2 telephellyel rendelkezik:

  • Központi rendelőintézet (Comenius u. 20.): ezt az épületet 1975-ben adták át, mint egy emeletes épület, majd 1984-ben tetőtér beépítésével bővült. Jelenleg itt rendel 5 háziorvos, az iskola egészségügy, a sportorvos, a védőnői szolgálat. Valamint ennek az épületnek a tetőterében helyezték el az igazgatási és a gazdasági irodák.
  • Új épületszárnnyal bővült az épület 2012-ben EU pályázati forrásból.
    Itt működik a több mint 20 (kardiológia, belgyógyászat, gasztroenterológia, ideggyógyászat, sebészet, pszichiátria, tüdőgyógyászat, gyermekpszichiátria, gyermekpulmonológia, pszichológia, ultrahang, diabetológia, ortopédia, urológia, nőgyógyászat, audiológia, fül-orr-gégészet, szemészet, laboratórium, bőrgyógyászat stb.) szakrendelés, köztük egy új, komplex fizioterápiás mozgásszervi terápiás központ. Egynapos sebészeti ellátás, Nappali kúraszerű ellátás (bel-, ideggyógyászat, reumatológia, gyógytorna, fizikoterápia), Otthoni szakápolás.
  • Comenius utca 16. szám alatt a régi szülőotthon területén már csak 4 fogászati rendelés zajlik.

A Sárospatak Városi Rendelőintézet 35 818 fő lakos járóbeteg szakellátásáért felelős intézmény, amely 36 járóbeteg szakrendelést, 4 járóbeteg gondozást működtet heti 448 szakorvosi és 250 nem szakorvosi órában. Alapellátás tekintetében a városi központi ügyelet, valamint az ellátó struktúra szerves része az iskola egészségügy, a 6 védőnői körzet, mozgó szakorvosi szolgálat (csecsemő-, gyermek- és nőgyógyászat).

Járóbeteg szakellátás ellátási területét a B-A-Z Megyei ÁNTSZ határozza meg. Sárospatak és vonzáskörzete lakossága 24 626 fő + Tiszacsermely, Tiszakarád és Cigánd összesen: 30 555 fő az ellátási terület.
Reumatológia és fizikoterápia szakrendelés és a nappali kórház ellátandó település összlakosság száma: 40 982 fő
Audiológia és traumatológia tekintetében az ellátott települések összlakosság száma: 64 578 fő.
Általános pszichológia ellátási területe: 77 387 fő.

Célunk: A lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítása, jobb minőségű egészségügyi ellátás biztosítása, a különböző egészségügyi szolgáltatást nyújtók összefogása, szakmai kapcsolatainak, együttműködésüknek javítása,
összességében a népegészségügyi programban szereplő célok megvalósítása.

Mindezen belül:

  • a betegek részére teljes körű, definitív ellátás biztosítása,
  • a lakóhely közeli alap- és szakellátás erősítése
  • az indokolatlanul igénybe vett, magasabb szintű ellátások számának csökkentése
  • mindazon szakrendelések beindítása, melyeket szakmai indokok, illetve az érintett lakosok tényleges szükségletei határoznak meg.

Az intézmény a lakossági igényeket figyelembe véve, az évek során a szakellátás bővítését saját erőből igyekezett megoldani, hogy ezzel is javítani tudja az ellátás minőségét.
Sárospatak város lakosságának egészségügyi ellátását, alapellátás és szakellátás szintjén az Önkormányzat önálló intézményeként működő Rendelőintézet végzi
? kivéve a 7 felnőtt háziorvosi és a 3 gyermekorvosi szolgálatot.

A rendelőintézet vezetése a működési területén élő lakosság egészsége iránt érzett felelősségtől áthatva arra törekszik, hogy a rábízott lakosság gyógyító-megelőző ellátását a lehető legmagasabb szinten biztosítsa.

Törekszik az intézmény által nyújtott gyógyító-megelőző ellátás minőségének folyamatos fejlesztésére, szolgáltatásainak bővítésével igyekszik a lakosság egészségi állapotának javítására, egészségének megőrzésére a lehető legmagasabb szinten rendelkezésre állni.

A működése során megteremti, az Egészségügyi Törvényben előírt jogok és kötelezettségek gyakorlásának feltételeit.

2008-ban ellátást végző orvosok