SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE

3950 Sárospatak Comenius u. 20

 

Állásajánlat

Sárospatak Város Rendelőintézete

munkakör betöltésére pályázatot hirdet a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszony és a 2012. I. törvény a munka törvénykönyv alapján

Takarítói

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony (továbbiakban: Eszjtv.) időtartama:

határozatlan idejű jogviszony – törvény szerint 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

B-A-Z. megye 3950 Sárospatak, Comenius utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Rendelőintézet infekciókontroll kézikönyvében leírt szabályok alapján történő munkavégzés. Napi rendszerességgel történő takarítás általános betegellátási területeken, járóbeteg szakrendeléseken (vizsgálóhelyek, öltözők, mosdók, várók).

Illetmény- és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadó.

Pályázati feltételek:

  • Legalább középszintű iskolai végzettség
  • Magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • Pontos, precíz, megbízható munkavégzés

Elvárt kompetenciák:

Önállóan- és csapatban végzendő feladatok ellátása. Segítőkészség, igényesség munkájával szemben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  1. június 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-47/513-117-es telefonszámon kérhetnek.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Sárospatak Város Rendelőintézete, II. emeletén lévő Titkárságon

Sárospatak, 2024.04.02.                        

Bereiné Dr. Jakab Beáta intézményvezető

Tags:

Minőségirányítás

Intézményünk CertUnion ISO 9001 Tanúsítvánnyal rendelkezik

CertUnion Tanúsított Rendszer