Üdvözöljük SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE honlapján

3950 Sárospatak Comenius u. 20
slide1 slide4 slide3 slide4

Pályázat EFI vezetői munkakör betöltésére

Sárospatak Város Rendelőintézete

pályázatot hirdet a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszony és a 2012. I. törvény a munka törvénykönyve alapján

Egészségfejlesztési Iroda Vezető munkakör betöltésére.


Az egészségügyi szolgálati jogviszony (továbbiakban: Eszjtv.) időtartama:

Határozott idejű jogviszony 2022. január 8- 2022. december 31.– törvény szerint maximális próbaidő kikötésével

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

B-A-Z. megye 3950 Sárospatak, Comenius utca 20.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- EFI szakmai tervében szereplő programterv előkészítése, ütemezése, megvalósítása és koordináció
- EFI munkatársakkal, külső szakértőkkel és a projektadminisztrációval való személyes és online kapcsolattartás

- Meetingek, műhelymunkák szakmai dokumentumainak, prezentációinak előkészítése
- Rendezvények koordinációs feladatainak ellátása

- Személyes és on-line kommunikáció az előadókkal, együttműködő partnerekkel, valamint a médiával.

 

Illetmény- és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, illetve az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 

Az alábbi végzettségek valamelyikének megléte:

 • orvos végzettség, előnyt jelent a megelőző orvostan és népegészségtan

szakorvosi végzettség,

 • népegészségügy mestere (népegészségügyi mesterszak),

 • rekreációszervező, rekreációszervezés és egészségfejlesztés

 • ápoló (főiskolai ápoló, BSc, MSc)

 • védőnő népegészségügyi mesterképzéssel

 • egészségügyi szociális munkás

 • pszichológus, szakpszichológus

 • továbbá magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 • a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet által előírt COVID-19 elleni védőoltások igazolása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Edzői végzettség

 • Projektmunkában, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

 • Jó kommunikációs és szervezési készség

 • számítógép felhasználói ismeretek, az irodai alkalmazások magabiztos kezelése

 • B” kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • A pályázó személyi adatait, elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

 • Képesítést igazoló okiratok másolata,

 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésen szükséges kezeléséhez hozzájárul,

 • Büntetlen előélet (sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),

 • COVID-19 elleni védőoltások igazolása.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 5.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2021. január 8-tól betölthető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-47/513-117-es telefonszámon kérhető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Sárospatak Város Rendelőintézete 3950 Sárospatak, Comenius utca 20. A pályázati borítékra kérjük ráírni: 226/2021. EFI Vezető. Továbbá elektronikus úton: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Sárospatak, 2021.november 26.

 

Bereiné Dr. Jakab Beáta

intézményvezető

Minőségirányítás

Intézményünk CertUnion ISO 9001 Tanúsítvánnyal rendelkezik

© 2017 Sárospatak Város Rendelőintézete. Minden jog fenntartva.