SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE

3950 Sárospatak Comenius u. 20

 

Pályázat EDZŐI munkakör betöltésére

Sárospatak Város Rendelőintézete

pályázatot hirdet a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszony vagy megbízási szerződéssel határozott időtartamra

EDZŐI munkakör betöltésére.


Az egészségügyi szolgálati jogviszony (továbbiakban: Eszjtv.) időtartama:

határozott idejű jogviszony 2022. február 2.-2022 december 31. – törvény szerint maximális próbaidő kikötésével vagy ezen határozott időben megbízási szerződés alapján.


Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő- heti 5 óra


A munkavégzés helye:

B-A-Z. megye 3950 Sárospatak, Comenius utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör szerinti kompetenciába tartozó feladatok teljes körű ellátása.

 • Csoportos, illetve közösségi eseményekhez illeszkedő testmozgásos programokban való részvétel

 

Illetmény- és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • Rekreációs szakember és/vagy gyógytornász és/vagy aerobik edző és/vagy fitness instruktor

 • Magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 • Magyar Közlönyben megjelent 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet értelmében

COVID-19 elleni védőoltás igazolása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Edzői tapasztalatok

 • Edzői továbbképzések által szerzett végzettség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


 • A pályázó személyi adatait, elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

 • Képesítést igazoló okiratok másolata,

 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésen szükséges kezeléséhez hozzájárul,

 • Büntetlen előélet (sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),

 • COVID-19 elleni védőoltás igazolása.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 1.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. február 2.-tól betölthető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-47/513-117-es telefonszámon kérhető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen Sárospatak Város Rendelőintézete (3950 Sárospatak, Comenius utca 20.) titkárságán. A pályázati borítékra kérjük ráírni: 18-2/2022. Edzői munkakör

 

Sárospatak, 2022. január 20.

 

Bereiné Dr. Jakab Beáta intézményvezető